Projectreferenties (selectie)

Krado heeft sinds haar oprichting in 2018 met energie en plezier aan onderstaande opdrachten gewerkt. Het overzicht is bedoeld voor de beeldvorming en niet uitputtend.

 • DNV GL Energy: afdelingsmanager energy advisory lab (a.i.)
 • Economic Board Utrecht: netwerkanalyst digitale transformatie en energietransitie
 • Enexis: projectmanager Europese aanbestedingen middenspanningsinstallaties
 • Enexis: projectmanager aanbestedingen vermogenstransformatoren
 • GVR, GVE: voorzitter veiligheidswerkgroep leren van E-incidenten (BEI VIAG)
 • Movares, Netbeheer Nederland: projectmanager spanningskwaliteit in Nederland (PQM)
 • Netbeheer Nederland: programmamanager betrouwbaarheid gas- en elektriciteitsnetten (Nestor)
 • Netbeheer Nederland: adviseur huishoudelijke ongevallen elektriciteit
 • RVO, Vakbeurs Energie: masterclass smart grids
 • Stedin: gebiedsregisseur netontwikkeling asset management
 • Stedin: adviseur impact energietransitie op ruimtebeslag
 • TenneT: projectleider primaire installatie Hollandse kust zuid
 • Visser & Smit Hanab, Rotterdam Engineering: adviseur EMC- en beïnvloedingsstudies
 • VNG, NEDU, et al: trainer basistraining energietransitie