Projectreferenties (selectie)

Op deze pagina vindt u een selectie van onze projectreferenties op focusgebieden veiligheid, netkwaliteit en netontwikkeling. Vanuit Krado hebben we sinds 2018 aan de volgende opdrachten gewerkt:

 • DNV GL Energy: afdelingsmanager energy advisory lab (a.i.)
 • Enexis: projectmanager aanbestedingen techniek
 • GVR: voorzitter veiligheidswerkgroep leren van E-incidenten (BEI VIAG/GVE)
 • Movares & Netbeheer Nederland: projectmanager spanningskwaliteit in Nederland (PQM)
 • Netbeheer Nederland: programmamanager betrouwbaarheid gas- en elektriciteitsnetten (Nestor)
 • Netbeheer Nederland: adviseur huishoudelijke ongevallen elektriciteit
 • VNG, NEDU, RVO et al: trainer verduurzaming energie-infrastructuur
 • Stedin: gebiedsregisseur netontwikkeling asset management
 • Stedin: adviseur impact energietransitie op ruimtebeslag
 • TenneT: projectleider primaire installatie Hollandse kust zuid
Projecten waar onze medewerkers bij eerdere werkgevers aan gewerkt hebben, zijn:
 • Alliander: projectmanager stuursignaal gas (ontwerp, uitrol en storingsafhandeling)
 • Centre of Expertise Smart Sustainable Cities: lid programmaraad
 • Coteq, Landis & Gyr, et al: trainer betrouwbaarheid en power quality
 • Enexis, Enduris, et al: technische due diligence midden- en hoogspanningsnetten
 • European Copper Institute: adviseur diverse projecten power quality & betrouwbaarheid
 • Ministerie van EZ: adviseur roadmap energietransitie in Nederland
 • NEN-NEC: voorzitter normcommissie elektrische voertuigen NEC 69
 • Netbeheer Nederland: auditor betrouwbaarheid en kwaliteit storingsregistratie  
 • ProRail: adviseur calamiteiten 25 kV betuweroute
 • Schiphol Utilities: adviseur kwaliteit van elektriciteitslevering
 • Stedin: adviseur risico-inventarisatie uitval elektriciteitsnetten
 • Stedin: adviseur doelmatigheidsanalyses storingsreducerende maatregelen
 • Stedin: adviseur power quality monitoring en klachtenregistratie
 • TenneT: adviseur betrouwbaarheidsstudie nettopologie wind op zee
 • TenneT: adviseur optimalisatie power factory netmodellen
 • Toezichthouder ACM: co-auteur asset management norm NTA 8120
 • Toezichthouder ACM: adviseur technische codewijzigingen
 • Werkgroep Smart Grids: projectmanager laadstrategie elektrisch wegvervoer