Projectreferenties (selectie)

Op deze pagina vindt u een selectie van onze projectreferenties op focusgebieden veiligheid, netkwaliteit en netontwikkeling. Vanuit Krado hebben we sinds 2018 aan de volgende opdrachten gewerkt:

 • DNV GL Energy: afdelingsmanager energy advisory lab (a.i.)
 • Enexis: projectmanager Europese aanbestedingen middenspanningsinstallaties
 • Enexis: projectmanager aanbestedingen vermogenstransformatoren
 • GVR: voorzitter veiligheidswerkgroep leren van E-incidenten (BEI VIAG/GVE)
 • Movares & Netbeheer Nederland: projectmanager spanningskwaliteit in Nederland (PQM)
 • Netbeheer Nederland: programmamanager betrouwbaarheid gas- en elektriciteitsnetten (Nestor)
 • Netbeheer Nederland: adviseur huishoudelijke ongevallen elektriciteit
 • RVO, Vakbeurs Energie: masterclass smart grids
 • Stedin: gebiedsregisseur netontwikkeling asset management
 • Stedin: adviseur impact energietransitie op ruimtebeslag
 • TenneT: projectleider primaire installatie Hollandse kust zuid
 • VNG, NEDU, et al: trainer basistraining energietransitie