Wat we doen

Krado richt zich op de energievoorziening en helpt klanten graag met asset management projecten. We zijn gespecialiseerd in de vakgebieden veiligheid, EMC, netkwaliteit en netontwikkeling. We geven hieronder een korte toelichting op deze vakgebieden. Onze belangrijkste klanten zijn de netbeheerders, maar we werken ook voor industriebedrijven, lokale overheden en aannemers. 

 

Kunnen wij u helpen of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! 


Veiligheid

Veiligheid audits werkinstructies normering - Krado

Veiligheid begint bij jezelf! Daarom zijn al onze medewerkers in bezit van het veiligheidsdiploma VCA VOL. We onderscheiden drie soorten veiligheid: veiligheid voor de omgeving, veiligheid tijdens werkzaamheden en veiligheid bij gebruik van energie.

 

Krado is op de hoogte van de laatste regelgeving en ontwikkelingen. We helpen klanten met het veilig werken aan en nabij spanningsvoerende delen. Ook ondersteunen we installateurs en netbeheerders onder andere bij het opstellen van passende werkinstructies of bedrijfsspecifieke procedures. 

 

Daarnaast voeren wij audits uit waarbij wordt nagegaan of handelingen volgens werkinstructies en normering (o.a. BEI-BLS en NEN 3140) worden uitgevoerd. Tenslotte analyseren wij landelijk veiligheidsincidenten en stellen hier toolboxflyers over op.


EMC en beïnvloeding

Netkwaliteit power quality betrouwbaarheid - Krado

Krado ondersteunt haar klanten met EMC- en beïnvloedingsstudies in de buurt van energienetten.

 

EMC is een staat waarbij diverse systemen in elkaars nabijheid naar wens functioneren, zonder hierbij zelf storingen toe te voegen. Wij hebben de tools om beïnvloedingsberekeningen voor u uit te voeren. We  zijn door het RIVM erkend als ervaringsdeskundig voor het doen van magneetveldzone berekeningen. 

 

Wij voeren studies uit voor aannemers, overheden, leidingeigenaren en netbeheerders (conform o.a. NEN 3654). Wij hebben ervaring met onder andere elektriciteitsnetten, tractie energiesystemen, pijp- en buisleidingen (gas- en warmtenetten).


Netkwaliteit

Netkwaliteit power quality betrouwbaarheid - Krado

Met netkwaliteit doelen wij op de betrouwbaarheid en spanningskwaliteit van de elektriciteitsvoorziening. Wij helpen onze klanten graag om beide inzichtelijk te maken en op een hoog niveau te houden.

 

Dit doen we bijvoorbeeld door het uitvoeren van storingsonderzoeken, analyseren van storingsgegevens en het verbeteren van registratieprocessen. Ook brengen wij met risico-inventarisaties de faalkans en restlevensduur van assets in kaart.

 

Krado heeft veel ervaring met power quality projecten, zowel technisch als beleidsmatig. Wij kunnen bijvoorbeeld meetgegevens voor u analyseren, maar ook adviseren over power quality monitoring en Nederlandse wet- en regelgeving (o.a. Netcode elektriciteit, NEN 50160).


Netontwikkeling

Netontwikkeling capaciteitsinpassing ruimtebeslag - Krado

Door toename van (duurzame) energieopwekking en wijzigingen in energiegebruik zijn aanpassingen in onze energievoorziening nodig.

 

Welke ruimte biedt het elektriciteitsnet om aan de nieuwe capaciteitsvragen te voldoen? Wat zijn de meest doelmatige en doeltreffende oplossingen? En wat zijn de gevolgen voor de omgeving? Drie voorbeelden van vragen die wij graag voor onze klanten beantwoorden. Veelal met netanalyses.

 

Krado werkt veel in opdracht van netbeheerders, afdeling asset management. Zij ontvangen extra capaciteitsverzoeken voor bijvoorbeeld uitbreidingen in de industrie, nieuwbouwprojecten van gemeenten of wind- en zonneparken. Wij adviseren ook over de toekomst van elektriciteitsnetten en maken hierbij gebruik van pragmatisch ingestoken roadmaps of scenario's.