Wat we doen

Krado richt zich op de energievoorziening en helpt klanten graag met projecten op het raakvlak van techniek en beleid. We zijn gespecialiseerd in de vakgebieden veiligheid, EMC, netkwaliteit en netontwikkeling. Onze belangrijkste klanten zijn de netbeheerders, maar we werken ook voor (lokale) overheden en aannemers. 

 

Kunnen wij u helpen of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! 

12431527_s_veiligheid_elektriciteit_energie_helm_inspectie.jpg

Veiligheid

Veiligheid begint bij jezelf! Daarom zijn al onze medewerkers in bezit van het veiligheidsdiploma VCA VOL. We onderscheiden drie soorten veiligheid: veiligheid voor de omgeving, veiligheid tijdens werkzaamheden en veiligheid bij gebruik van energie.

123RF_transformator hoogspanning)25975706_m.jpg

EMC en netkwaliteit

Krado ondersteunt haar klanten met EMC- en beïnvloedingsstudies in de buurt van energienetten. Verder helpen wij onze klanten graag om de betrouwbaarheid en spanningskwaliteit van hun net inzichtelijk te maken en op een hoog niveau te houden.

123RF_90825579_s_energieopslag-wind-zonne-park.jpg

Netontwikkeling

Welke ruimte biedt het elektriciteitsnet om aan de nieuwe capaciteitsvragen te voldoen? Wat zijn de meest doelmatige en doeltreffende oplossingen? En wat zijn de gevolgen voor de omgeving? Drie voorbeelden van vragen die wij graag voor onze klanten beantwoorden.

12431527_s_veiligheid_elektriciteit_energie_helm_inspectie.jpg

Veiligheid

Veiligheid begint bij jezelf! Daarom zijn al onze medewerkers in bezit van het veiligheidsdiploma VCA VOL. We onderscheiden drie soorten veiligheid: veiligheid voor de omgeving, veiligheid tijdens werkzaamheden en veiligheid bij gebruik van energie.

 

Krado helpt klanten met het veilig(er) werken aan elektriciteits- en gasnetten. We zijn o.a. voorzitter van de landelijke veiligheidswerkgroep leren van incidenten. Deze groep bestaat uit netbeheerders en aannemers. Samen met hen verzamelen en bespreken we incidenten. Ook ontwikkelen we toolboxen en reflectiekaarten met bijzondere aandacht voor leerpunten. Daarnaast werken we mee aan het verbeteren van opleidingsmateriaal.

We zijn lid van de GroepVeiligheidregelgeving (GVR) en verzorgen regelmatig workshops over veilig werken. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de laatste regelgeving en ontwikkelingen. Op aanvraag voeren we onafhankelijk onderzoek naar incidenten uit. 

EMC en beïnvloeding

Krado ondersteunt haar klanten met EMC- en beïnvloedingsstudies in de buurt van energienetten.

 

EMC is een staat waarbij diverse systemen in elkaars nabijheid naar wens functioneren, zonder hierbij zelf storingen toe te voegen. Wij hebben de tools om beïnvloedingsberekeningen voor u uit te voeren. We  zijn door het RIVM erkend als ervaringsdeskundig voor het doen van magneetveldzone berekeningen. 

 

Wij voeren studies uit voor aannemers, overheden, leidingeigenaren en netbeheerders (conform o.a. NEN 3654). Wij hebben ervaring met onder andere elektriciteitsnetten, tractie energiesystemen, pijp- en buisleidingen (gas- en warmtenetten).

123RF_24578848_s_20210115.jpg
 
 
Rik_Den Haag_ehuisje_20200505_173811_bijgesneden tbv website.jpg

Netkwaliteit

Met netkwaliteit doelen wij op de betrouwbaarheid en spanningskwaliteit van de elektriciteitsvoorziening. Wij helpen onze klanten graag om beide inzichtelijk te maken en op een hoog niveau te houden.

 

Dit doen we bijvoorbeeld door het uitvoeren van storingsonderzoeken, analyseren van storingsgegevens en het verbeteren van registratieprocessen. Ook brengen wij met risico-inventarisaties de faalkans en restlevensduur van assets in kaart.

 

Krado heeft veel ervaring met power quality projecten, zowel technisch als beleidsmatig. Wij kunnen bijvoorbeeld meetgegevens voor u analyseren, maar ook adviseren over power quality monitoring en Nederlandse wet- en regelgeving (o.a. Netcode elektriciteit, NEN 50160).

Netontwikkeling

Door toename van (duurzame) energieopwekking en wijzigingen in energiegebruik zijn aanpassingen in onze energievoorziening nodig.

 

Welke ruimte biedt het elektriciteitsnet om aan de nieuwe capaciteitsvragen te voldoen? Wat zijn de meest doelmatige en doeltreffende oplossingen? En wat zijn de gevolgen voor de omgeving? Drie voorbeelden van vragen die wij graag voor onze klanten beantwoorden. Veelal met netanalyses.

 

Krado werkt veel in opdracht van netbeheerders, afdeling asset management. Zij ontvangen extra capaciteitsverzoeken voor bijvoorbeeld uitbreidingen in de industrie, nieuwbouwprojecten van gemeenten of wind- en zonneparken. Wij adviseren ook over de toekomst van elektriciteitsnetten en maken hierbij gebruik van pragmatisch ingestoken roadmaps of scenario's.

123RF_90825579_s_energieopslag-wind-zonne-park.jpg
 
LinkedIn_Krado_energietransitie_elektriciteitsnet_zon_gebruiker_wind_v19dec18.jpg