top of page

Privacy verklaring

Inleiding

Als bezoeker van deze website laat u bewust en onbewust persoonsgegevens achter. Welke gegevens houdt de website bij en met welke redenen vindt dit plaats? Dit en meer leest u in deze privacyverklaring.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Deze website is eigendom van Krado, gevestigd in Utrecht, KVK-nummer 78710588. De website wordt gehost door Wix,  Veteranenstraße 12, 10119 Berlin, Duitsland.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen tijdens uw website-bezoek:

  • IP-adressen en informatie over de browser/apparatuur waarmee de website bezocht wordt, waarbij op basis van IP-adres ook de locatie wordt herleid.

  • Websitegebruik: bezoek van pagina's en bijbehorende duur.

  • Indien verstrekt: uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Er worden binnen deze website geen persoonsgegevens opgeslagen. Gegevens die via contactformulieren worden verstuurd worden extern opgeslagen in een besloten map die niet voor derden toegankelijk is.

Wat is het doel van de verwerkte persoonsgegevens?
  • Het verkkrijgen van inzicht in het gebruik van de website en statistieken hierover.

  • Het verbeteren van website, om een betere beleving te creëren.

  • Het waarborgen van de veiligheid op de website.

  • Indien van toepassing: het informeren over de activiteiten van Krado. Wees niet bang voor spam; wij zullen maximaal vier berichten per jaar versturen.  

Welke cookies worden er binnen de website gebruikt?

Binnen de website van Krado wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Bij de analytische cookies betreft het cookies van Google Analytics. Deze worden gebruikt om bezoekersaantallen te meten en te analyseren. Zie disclaimer hieronder voor meer informatie.

Welke rechten heeft de websitebezoeker?

Elke websitebezoeker heeft het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in het klantenbestand van Krado. Tevens kunnen persoonsgegevens op verzoek van u worden gewijzigd of verwijderd. Neem via contact@krado.nl contact met ons op om uw gegevens op te vragen. Bent u het onverhoopt niet eens met de afhandeling van uw verzoeken of de opslag van uw persoonsgegevens? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

Banner_energietransitie_website_Krado_2022.png
bottom of page