top of page

Wat we doen

Krado richt zich op de energievoorziening en helpt klanten graag met projecten op het raakvlak van techniek en beleid. We zijn gespecialiseerd in de vakgebieden veiligheid, EMC, netkwaliteit en netontwikkeling. We lichten ze hieronder kort toe. Voorbeelden van onze projecten en klanten vindt u op de homepage. Kunnen wij u helpen of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! 

12431527_s_veiligheid_elektriciteit_energie_helm_inspectie.jpg
Veiligheid

Veiligheid begint bij jezelf! Daarom zijn al onze medewerkers in bezit van het veiligheidsdiploma VCA VOL. We onderscheiden drie soorten veiligheid: veiligheid voor de omgeving, veiligheid tijdens werkzaamheden en veiligheid bij gebruik van energie.

47731547_m_normal_none_edited.jpg
Netkwaliteit

Krado ondersteunt haar klanten met beïnvloedingsstudies in de buurt van energienetten. Verder helpen wij onze klanten graag om de betrouwbaarheid en spanningskwaliteit van hun net inzichtelijk te maken en op een hoog niveau te houden.

123RF_90825579_s_energieopslag-wind-zonne-park.jpg
Netontwikkeling

Welke ruimte biedt het elektriciteitsnet om aan de nieuwe capaciteitsvragen te voldoen? Wat zijn de meest doelmatige en doeltreffende oplossingen? En wat zijn de gevolgen voor de omgeving? Voorbeelden van vragen die wij graag voor onze klanten oppaken.

Veiligheid
12431527_s_veiligheid_elektriciteit_energie_helm_inspectie.jpg

Veiligheid

Krado helpt klanten met het veilig(er) werken aan elektriciteits- en gasnetten. Zo zijn we voorzitter van de landelijke werkgroepen leren van incidenten (elektriciteit, gas en arbo). Aan de groepen nemen alle netbeheerders en ruim tien aannemers deel. 

Regelmatig verzorgen we workshops over veilig werken en voeren we incidentenonderzoeken uit. We zijn lid van de Groep Veiligheids Regelgeving (GVR) en actief binnen GVE-bijeenkomsten. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de laatste regelgeving en ontwikkelingen.

We dragen bij aan een (grotere) bewustwording over de gevaren van het gebruik van elektriciteit. Wat voor ongevallen kunnen ermee gebeuren? Welke apparaten en installaties zijn hierbij betrokken? En wat is de impact van de energietransitie? Krado geeft elk jaar antwoord op dit soort vragen in het rapport 'Huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter'. 

Netkwaliteit

Met netkwaliteit doelen wij op de betrouwbaarheid en spanningskwaliteit van de elektriciteitsvoorziening. Wij helpen onze klanten graag om beide inzichtelijk te maken en op een hoog niveau te houden. 

Dit doen we bijvoorbeeld door het uitvoeren van storingsonderzoeken, analyseren van storingsgegevens en het verbeteren van registratieprocessen. O.a. met trendanalyses en risico-inventarisaties brengen we de faalkans en restlevensduur van assets in kaart. Dit laatste staat mede vanwege de energietransitie - en hierdoor toenemende elektriciteitsverbruik - toenemend onder druk.

 

Krado heeft zowel technisch als beleidsmatig ervaring met power quality. Wij kunnen bijvoorbeeld meetgegevens voor u analyseren, maar ook adviseren over power quality monitoring en Nederlandse wet- en regelgeving (o.a. Netcode elektriciteit, NEN 50160). Wij nauw betrokken bij het landelijke project Spanningskwaliteit in Nederland en secretaris van de landelijke werkgroep Power Quality.

Rik_Den Haag_ehuisje_20200505_173811_bijgesneden tbv website.jpg
Netkwaliteit
123RF_90825579_s_energieopslag-wind-zonne-park.jpg

Netontwikkeling

Door toename van (duurzame) energieopwekking en wijzigingen in energiegebruik zijn aanpassingen in onze energievoorziening nodig.

Welke ruimte biedt het elektriciteitsnet om aan de nieuwe capaciteitsvragen te voldoen? Wat zijn de meest doelmatige en doeltreffende oplossingen? Kunnen elektrische voertuigen via het tractienet worden opgeladen? Drie voorbeelden van vragen die wij graag voor onze klanten beantwoorden.

 

Krado werkt veel in opdracht asset management afdelingen. We ondersteunen hun bijvoorbeeld met de inhoudelijk behandeling van capaciteitsaanvragen van bijvoorbeeld de industrie, nieuwbouwprojecten en zonneparken. Wij adviseren ook over de inpasbaarheid en maken vaak gebruik van smart energy oplossingen.

Netontwikkeling
Banner_energietransitie_website_Krado_2022.png
bottom of page