top of page

Wat we doen

Krado richt zich op de energievoorziening en helpt klanten graag met projecten op het raakvlak van techniek en beleid. We zijn gespecialiseerd in de vakgebieden veiligheid, EMC, netkwaliteit en netontwikkeling. Onze belangrijkste klanten zijn de netbeheerders en railbedrijven, maar we werken ook voor (lokale) overheden en aannemers. 

 

Kunnen wij u helpen of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! 

12431527_s_veiligheid_elektriciteit_energie_helm_inspectie.jpg
Veiligheid

Veiligheid begint bij jezelf! Daarom zijn al onze medewerkers in bezit van het veiligheidsdiploma VCA VOL. We onderscheiden drie soorten veiligheid: veiligheid voor de omgeving, veiligheid tijdens werkzaamheden en veiligheid bij gebruik van energie.

123RF_transformator hoogspanning)25975706_m.jpg
EMC en netkwaliteit

Krado ondersteunt haar klanten met EMC- en beïnvloedingsstudies in de buurt van energienetten. Verder helpen wij onze klanten graag om de betrouwbaarheid en spanningskwaliteit van hun net inzichtelijk te maken en op een hoog niveau te houden.

123RF_90825579_s_energieopslag-wind-zonne-park.jpg
Netontwikkeling

Welke ruimte biedt het elektriciteitsnet om aan de nieuwe capaciteitsvragen te voldoen? Wat zijn de meest doelmatige en doeltreffende oplossingen? En wat zijn de gevolgen voor de omgeving? Voorbeelden van vragen die wij graag voor onze klanten oppaken.

Veiligheid
12431527_s_veiligheid_elektriciteit_energie_helm_inspectie.jpg

Veiligheid

Krado helpt klanten met het veilig(er) werken aan elektriciteits- en gasnetten. Zo zijn we in opdracht van Netbeheer Nederland voorzitter van de landelijke werkgroepen leren van incidenten (elektriciteit, gas en arbo). Aan de groepen nemen tientallen netbeheerders en aannemers deel. 

Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording over de gevaren van het gebruik van elektriciteit. Wat voor ongevallen kunnen ermee gebeuren? Welke apparaten en installaties zijn hierbij betrokken? En wat is de impact van de energietransitie? Krado geeft elk jaar antwoord op dit soort vragen in het rapport 'Huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter'. 

Regelmatig verzorgen we workshops over veilig werken en voeren we incidentenonderzoeken uit. We zijn lid van de Groep VeiligheidsRegelgeving (GVR) en actief binnen GVE-bijeenkomsten. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de laatste regelgeving en ontwikkelingen.

EMC en beïnvloeding

Krado ondersteunt haar klanten met EMC- en beïnvloedingsstudies in de buurt van energienetten. Vaak hebben deze een raakvlak met netuitbreidingen of -wijzigingen.

 

EMC is een staat waarbij diverse systemen in elkaars nabijheid naar wens functioneren, zonder hierbij zelf storingen toe te voegen. Wij hebben de tools om beïnvloedingsberekeningen voor u uit te voeren. We  zijn door het RIVM erkend als ervaringsdeskundig voor het doen van magneetveldzone berekeningen. 

 

Wij voeren studies uit voor aannemers, overheden, leidingeigenaren en netbeheerders (conform o.a. NEN 3654). Wij hebben ervaring met onder andere elektriciteitsnetten, tractie energiesystemen, pijp- en buisleidingen (gas- en warmtenetten).

123RF_24578848_s_20210115.jpg
EMC en netkwaliteit
Rik_Den Haag_ehuisje_20200505_173811_bijgesneden tbv website.jpg

Netkwaliteit

Met netkwaliteit doelen wij op de betrouwbaarheid en spanningskwaliteit van de elektriciteitsvoorziening. Wij helpen onze klanten graag om beide inzichtelijk te maken en op een hoog niveau te houden. 

 

Dit doen we bijvoorbeeld door het uitvoeren van storingsonderzoeken, analyseren van storingsgegevens en het verbeteren van registratieprocessen. Ook brengen wij met risico-inventarisaties de faalkans en restlevensduur van assets in kaart. Dit laatste staat mede vanwege de energietransitie - en hierdoor toenemende elektriciteitsverbruik - onder druk.

 

Krado heeft veel ervaring met power quality projecten, zowel technisch als beleidsmatig. Wij kunnen bijvoorbeeld meetgegevens voor u analyseren, maar ook adviseren over power quality monitoring en Nederlandse wet- en regelgeving (o.a. Netcode elektriciteit, NEN 50160). Wij zijn verantwoordelijk voor het landelijke project Spanningskwaliteit in Nederland.

Netontwikkeling

Door toename van (duurzame) energieopwekking en wijzigingen in energiegebruik zijn aanpassingen in onze energievoorziening nodig.

 

Welke ruimte biedt het elektriciteitsnet om aan de nieuwe capaciteitsvragen te voldoen? Wat zijn de meest doelmatige en doeltreffende oplossingen? En wat zijn de gevolgen voor de omgeving? Drie voorbeelden van vragen die wij graag voor onze klanten beantwoorden. Veelal met netanalyses.

 

Krado werkt veel in opdracht van netbeheerders, afdeling asset management. Zij ontvangen extra capaciteitsverzoeken voor bijvoorbeeld uitbreidingen in de industrie, nieuwbouwprojecten van gemeenten of wind- en zonneparken. Wij adviseren ook over de toekomst van elektriciteitsnetten en maken hierbij gebruik van pragmatisch ingestoken roadmaps of scenario's.

123RF_90825579_s_energieopslag-wind-zonne-park.jpg
Netontwikkeling
Banner_energietransitie_website_Krado_2022.png
bottom of page