top of page

Wie we zijn

De medewerkers van Krado kenmerken zich door de volgende aspecten:

  • Energiek: we brengen energie en klanten zijn blij om ons te zien

  • Betrouwbaar: we komen afspraken na en halen deadlines

  • Verstand van zaken: no-nonsense, ruime werkervaring en hoogopgeleid

Op dit moment werken onderstaande medewerkers bij Krado. Zij hebben ervaring als manager en (technisch) adviseur in de energie- en railmarkt. We werken regelmatig samen met zelfstandige professionals en bedrijven. Het is onze ambitie om te groeien naar tien medewerkers. Zie ook onze vacatures.

Patrick Bloot

Nieuwsgierige adviseur

met liefde voor de praktijk

patrick.bloot@krado.nl

06-3908 9547

Peter Grijpma

Nieuwsgierige adviseur

met oog voor detail​

peter@krado.nl

06-8207 2161

Rik Luiten

Werkt graag op raakvlak

van energietechniek en beleid

rik@krado.nl

06-5314 0023

Sjaak den Breeje

Ondernemende adviseur

in de rail- en energiesector

sjaak@krado.nl

06-5331 7776

Patrick Groenewoud

Meewerkend voorman

met verstand van zaken

patrick@krado.nl

06-5115 1126

Hans Minkman

Senior adviseur met

warm hart voor kennisdeling

hans.minkman@krado.nl

06-5359 7627

Floris van Elzakker

Doortastende projectmanager

met oog voor belangen

floris@krado.nl

06-2155 7501

Walter Hulshorst

Ondernemende manager 

met veel praktijkervaring

walter@krado.nl

06-1047 4577

Hans Wolse

Gedreven adviseur met veel ervaring bij netbeheerders

hans@krado.nl

06-1287 4412

Word jij onze nieuwe collega?

We zoeken versterking!

 

Spreekt Krado jou aan?

Laat wat van je horen.

Patrick Bloot
Floris van Elzakker

Nieuwsgierige adviseur

met liefde voor de praktijk

patrick.bloot@krado.nl

06-3908 9547

Patrick Bloot

Patrick wordt ingezet op projecten over incidenten, betrouwbaarheid en netontwikkeling. Patrick heeft veel praktijkervaring en kan zich hierdoor goed verplaatsen in de denk- en werkwijze van monteurs. Hij heeft een grote passie voor veiligheid en verduurzaming.

Patrick begon zijn carrière bij HeatTransformers als installateur. Hij werkte hier aan het verduurzamen van Nederland. Als een van hun eerste werknemers gebruikte Patrick zijn kennis en kunde bij het adviseren over en installeren van warmtepompen. Ook werkte hij mee aan het testen van nieuwe producten en het verbeteren van het installatieproces. Tevens heeft hij, in samenwerking met Bosch, een marktonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de uitrol van warmtepompen in het Verenigd Koninkrijk.

Patrick zet zich graag in voor het veilig(er) werken aan energienetten en -installaties. Hij is betrokken geweest bij een vervelend ongeval en ervan overtuigd dat het leren van incidenten een goede manier is om veiligheidsbewustzijn te vergroten.

Sjaak 190723 PeB-8644 kopie.jpg

 

Ondernemende adviseur

in de rail- en energiesector

sjaak@krado.nl

06-5331 7776

Sjaak den Breeje

Sjaak is een ondernemende adviseur met een groot hart voor duurzaamheid en natuur. Hij adviseert opdrachtgevers al ruim 20 jaar over vraagstukken op het gebied van netstrategie en netontwikkeling. Zijn opdrachtgevers bestaan vooral uit netbeheerders en railinfrabeheerders. Dankzij zijn kennis en ervaring weet hij zich goed te verplaatsen in hun uitdagingen.

 

Sjaak houdt zich graag bezig met duurzaamheidsprojecten, zoals het aansluiten van duurzame opwekking en laadinfrastructuur op bestaande tractie-energievoorziening. Onderwerpen waar hij ook aan werkt zijn netcongestie en veiligheid. Sjaak heeft opdrachten uitgevoerd bij ProRail, GVB, Enexis en Netbeheer Nederland. Na zijn studie HBO Elektrotechniek heeft hij diverse trainingen gevolgd op het gebied regulering en projectmanagement.

 

Sjaak heeft een eigen onderneming op het gebied van natuurfotografie. Hij fotografeert projecten voor natuurbeheerders en levert natuurfoto’s aan bedrijven en organisaties voor publicaties, tentoonstellingen en fotowanden. Zie www.sjaakdenbreeje.nl voor meer informatie.

 

Doortastende projectmanager

met oog voor belangen

floris@krado.nl

06-2155 7501

Floris 190723 PeB-8661 kopie.jpg

Floris van Elzakker

Floris heeft ruim tien jaar ervaring met projecten op het snijvlak van (innovatieve) techniek en maatschappij. Denk hierbij aan de uitrol van een laadnetwerk voor elektrisch vervoer, zon op dak en verduurzaming van grote vervuilers. Die ervaring is wisselend in de rollen van projectmanager, programmamanager en kwartiermaker.

 

Binnen zijn projecten heeft Floris regelmatig gewerkt aan vraagstukken over ruimtelijke inpassing en netcapaciteit. Doordat hij ruime tijd bij de gemeente Den Haag heeft gewerkt, heeft Floris veel te maken gehad met stakeholders, zoals andere overheden, grootverbruikers en netbeheerders. Ieder heeft zijn eigen belang en rol in een optimale oplossing. Floris kiest het liefst voor ‘tempo maken’ als het scenario ‘niks doen’ meer risico met zich meeneemt dan de onzekere factoren die ‘tempo maken’ met zich meebrengen.

Een succesvol project bestaat volgens Floris uit meer dan de focus op tijd, geld en kwaliteit. De uitkomst van een project moet voldoende draagvlak hebben, veilig en gebruikersvriendelijk zijn. Floris heeft met succes in deeltijd de Master ‘Project-, Programma- en Portfoliomanagement’ afgerond, voorafgegaan door de Bachelor ‘Management, Economie en Recht’.

Peter Grijpma

Peter heeft in 2014 zijn bachelor Natuurwetenschap en Innovatiemanagement afgerond. Hij heeft hier onderzocht hoe innovaties de energietransitie konden faciliteren. Hij had hierbij in het bijzonder interesse in de inpassing van duurzame energieopwekking in het energienet. Hij heeft technische kennis en ervaring opgedaan op het gebied van energieanalyse, thermodynamica en energieconversies. Verder heeft hij geleerd tegen welke barrières bedrijven en overheden aanlopen bij het implementeren van hun innovaties (o.a. financiering, regelgeving en samenwerking). Daarna heeft Peter de master Energy Science succesvol doorlopen. Hier stond het analyseren van de gehele energieketen centraal; van productie tot en met eindgebruik.

 

Sinds 2022 werkt Peter bij Krado. Hij richt zich hier op de vakgebieden veiligheid, netkwaliteit en netontwikkeling. Voor Krado heeft Peter werkervaring opgedaan bij het Platform Hernieuwbare Brandstoffen. Hij heeft hier gewerkt aan een model voor de optimale inzet van biobrandstof productietechnologieën binnen de kaders van Europese wetgeving. Daarnaast heeft hij bij de gemeente Utrecht gewerkt aan vraagstukken rondom het energiegebruik in de utiliteitssector. Zo heeft hij bijvoorbeeld het aardgasverbruik van verschillende bedrijven gemodelleerd, waaronder zwembaden en wasserijen. En hiermee onder andere de mogelijkheden van elektrificering in beeld gebracht.

 

Nieuwsgierige adviseur

met oog voor detail​

peter@krado.nl

06-8207 2161

_76A9881.jpg

 

Meewerkend voorman

met verstand van zaken

 

patrick@krado.nl

06-5115 1126

Patrick Groenewoud

Patrick is een gedreven professional die graag als technisch projectleider aan energietechnische projecten werkt. Hij is breed inzetbaar en heeft veel werkervaring met zowel advies- als engineeringsprojecten gericht op de midden- en hoogspanningsnetten. Patrick heeft een goed analytisch vermogen en brengt energie in de samenwerking binnen een team.

 

In zijn carrière is Patrick een aantal jaar teamleider van het team EMC & Verbindingen bij Movares Energy geweest. In deze rol heeft hij circa 10 medewerkers aangestuurd en beoordeeld. Verder heeft hij als adviseur voor klanten als TenneT, Stedin, Netbeheer Nederland en de Autoriteit Consument en Markt gewerkt. Enkele projectvoorbeelden: technische due diligence, variantenstudie storingsreductie en landstation Borssele.

 

Patrick studeerde met succes Energietechniek (HTS) en Electrical Engineering (TU). Om zichzelf breder te ontwikkelen heeft hij een MBA-opleiding gevolgd en afgerond.

Walter Hulshorst

Walter heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de energiebranche. Hij is graag bezig met het daadwerkelijk implementeren van processen op de werkvloer. Walter is binnen DNV GL Energy manager geweest van de teams Energy Advisory Lab, Substations en Power System Planning. Onder zijn leiding heeft het Lab in een half jaar tijd de ISO 17025 accreditatie behaald.

 

Storingen en betrouwbaarheid van energiesystemen vormen een rode draad in de loopbaan van Walter. Na het ontwerpen van transformatoren, werd Walter halverwege de jaren 90 verantwoordelijk voor de installatie- en storingsdienst van papierproducent Parenco. Daarna was hij vanuit KEMA projectmanager van een landelijk storingsregistratieproject en heeft hij bij Alliander gewerkt aan de uitrol van stuursignaal gas, inclusief de inrichting van het storingsproces.

 

Walter heeft de opleidingen energietechniek (MTS) en elektrotechniek (HTS) afgerond. Daarnaast heeft hij diverse trainingen gevolgd, waaronder scrum master, elektrische veiligheid (NEN 3140/3840), VCA VOL en Prince 2 Practitioner. Walter is lid (geweest) van diverse platforms waaronder Smart Energy NL, het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en de Nederlandse Vereniging van Doelmatig Onderhoud.

_76A9849.jpg

 

Ondernemende manager 

met veel praktijkervaring

 

walter@krado.nl

06-1047 4577

_76A9815.jpg

 

Werkt graag op raakvlak van

energietechniek en beleid

 

rik@krado.nl

06-5314 0023

Rik Luiten

Rik heeft een bijzondere interesse in netkwaliteit en netontwikkeling. Hij is zijn carrière begonnen als consultant bij KEMA T&D. Daarna heeft hij ruim tien jaar bij Movares gewerkt. Eerst als inhoudelijk projectmanager en daarna als manager van Movares Energy. Onder zijn leiding is deze afdeling gegroeid van circa 20 naar 50 professionals. Sinds 2018 is hij oprichter en mede-eigenaar van Krado. 

 

Rik vindt het leuk om partijen met verschillende belangen op één lijn te krijgen. Hij heeft veel ervaring als voorzitter van technische werkgroepen en normcommissies. Hij is o.a. actief (geweest) binnen Smart Energy NLNEN-NEC, de Vakbeurs EnergieDutch Power en het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities.

 

Rik studeerde met succes Energietechniek (MTS), Algemene Operationele Techniek (HTS) en Techniek en Maatschappij - Energiebeleid (TU). Hij heeft aanvullend diverse cursussen gevolgd, waaronder BOSNO, Prince 2, VCA VOL, Verbindend Leiderschap en Entrepreneuring.

Hans Minkman

Met een loopbaan van meer dan 40 jaar kan Hans Minkman zich met recht een adviseur met veel ervaring noemen. Sinds 2022 geniet Hans van zijn pensioen en werkt hij parttime voor Krado. Hij wordt ingezet als onderzoeker, sparringpartner en reviewer van producten.

 

​Hans is zijn carrière in 1982 begonnen als ingenieur en manager engineering bij Holec. Hij was hierbij verantwoordelijk voor de productlijn 'hoge spanningen'. Van 1987 tot en met 1995 werkte hij bij de energiebedrijven PUEM en REMU, de voorlopers van Stedin. Hij hield zich hierbij vooral bezig met het ontwerpen en beheren van hoogspanningsstations. 

In 1995 is hij de advieswereld ingerold; een wereld die hem als een warme jas bleek te passen. Hij heeft onder andere als consultant ProRail geholpen met verdere elektrificatie van de spoorwegen. Verder heeft hij een nieuwe adviesgroep EMC opgezet en TenneT als technisch projectmanager ondersteund. In deze laatste rol werkte hij aan uitbreiding van het hoogspanningsnet voor het aansluiten van (meer) duurzame opwekking. 

_76A7300 kopie 3.jpg

Senior adviseur met

warm hart voor kennisdeling

hans.minkman@krado.nl

06-5359 7627

_76A9894.jpg

Gedreven adviseur met veel

ervaring bij netbeheerders

hans@krado.nl

06-1287 4412

Hans Wolse

Hans Wolse heeft ruim 20 jaar bij technische adviesbureaus gewerkt aan vraagstukken op het gebied van EMC, spanningskwaliteit en betrouwbaarheid. Hij was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het beheer en de analyse van power quality metingen in de hoogspanningsnetten, maar ook nauw betrokken bij de landelijke rapportage over elektriciteitsstoringen.

 

Hans is zeer ervaren in het analyseren en verwerken van technische data, inclusief het opzetten van modellen. Hij wordt verder regelmatig gevraagd om ontwerpen van installaties te toetsen (secundair, EMC en aarding). Hans is zijn carrière begonnen bij KEMA (nu: DNV) en vervolgt bij Movares Energy. Hij heeft met succes de studie energietechniek op de Hogeschool Windesheim doorlopen.

Peter
Walter
Patrick
Sjaak
Rik
Hans Minkman
Hans Wolse
Banner_energietransitie_website_Krado_2022.png
bottom of page